Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Συνθήκες Κράτησης Μεταναστών


Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Συνθήκες Κράτησης Μεταναστών

Οι Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.κ Κάλια Καμπανελλά και Κατερίνα Καλλητσιώνη, συμμετείχαν σε Δημόσια Διαβούλευση που συγκάλεσε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις Συνθήκες Κράτησης Μεταναστών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιουνίου στο Στρασβούργο και οι συμμετέχοντες συζήτησαν και υπέβαλαν τα σχόλια τους αναφορικά με το Προσχέδιο Κανονισμών για τη Διοικητική Κράτηση Μεταναστών, όπως αυτό προτάθηκε από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Συνθήκες Κράτησης Μεταναστών 
Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Συνθήκες Κράτησης Μεταναστών 
Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε Δημόσια Διαβούλευση για τις Συνθήκες Κράτησης Μεταναστών