Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ»


Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ»
Οι Λειτουργοί του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου και Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αναγνώριση, Αξιολόγηση και Παραπομπή θυμάτων με βάση την Οδηγία 2012/29/ΕΕ», το οποίο διοργανώθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια και το Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2017, στο κτίριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.