Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση για το θεσμό του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Παρουσίαση για το θεσμό του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων




Στις 7 Δεκεμβρίου 2018, η Λειτουργός του Γραφείου κ. Νιόβη Γεωργιάδη πραγματοποίησε παρουσίαση για το θεσμό του/της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, στα πλαίσια του μαθήματος τους για εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.