Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στην Ομάδα Εστίασης σχετικά με την Επαγγελματική Καθοδήγηση ανηλίκων που διαμένουν, ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές φροντίδας


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στην Ομάδα Εστίασης σχετικά με την Επαγγελματική Καθοδήγηση ανηλίκων που διαμένουν, ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές φροντίδας
Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου εκπροσώπησε το Γραφείο στη συνάντηση της Ομάδα Εστίασης σχετικά με την Επαγγελματική Καθοδήγηση ανηλίκων που διαμένουν, ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές φροντίδας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2019, στο Ολυμπιακό Μέγαρο.