Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εργαστήριο του Center for Sustainable Peace and Democratic Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εργαστήριο του Center for Sustainable Peace and Democratic Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο
Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε στο εργαστήριο Gender SCORE Cyprus Stakeholder Reflection Workshop, το οποίο διοργανώθηκε από το Center for Sustainable Peace and Democratic Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2018, στη Λευκωσία.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εργαστήριο του Center for Sustainable Peace and Democratic Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εργαστήριο του Center for Sustainable Peace and Democratic Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε εργαστήριο του Center for Sustainable Peace and Democratic Development και την Ύπατη Αρμοστεία της Βρετανίας στην Κύπρο