Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις σε νεοπροσληφθέντες Αστυνομικούς με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»


Διαλέξεις σε νεοπροσληφθέντες Αστυνομικούς με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις»
Οι Λειτουργοί του Γραφείου Νάσια Διονυσίου και Κάλια Καμπανελλά, παρουσίασαν διαλέξεις με θέμα «Φυλετικές Διακρίσεις», σε νεοπροσληφθέντες Αστυνομικούς

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στις 13, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017, στην Αστυνομική Ακαδημία.