Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Εκπαίδευση με θέμα «Εμπέδωση Κουλτούρας Σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»


Εκπαίδευση με θέμα «Εμπέδωση Κουλτούρας Σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
Εκπαίδευση με θέμα «Εμπέδωση Κουλτούρας Σεβασμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» πραγματοποίησε η Λειτουργός του Γραφείου, Νάσια Διονυσίου, στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αστυνομική Ακαδημία. Η εκπαίδευση είναι μέρος του προγράμματος με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και απευθύνθηκε σε αξιωματικούς εκπαίδευσης και υπεύθυνους αστυνομικών σταθμών.