Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε συνέδριο/εκπαιδευτικό σεμινάριο με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα των Ατόμων με Αναπηρίες


Συμμετοχή Λειτουργού της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε συνέδριο/εκπαιδευτικό σεμινάριο με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα των Ατόμων με Αναπηρίες
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ Ζηναΐδα Ονουφρίου συμμετείχε σε συνέδριο/εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2012. Το συνέδριο/εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώθηκε με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα των Ατόμων με Αναπηρίες και είχε τίτλο: “Conference for the European Day of Persons with Disabilities”.