Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο του FRA με θέμα "How can EU member states combat hate crime effectively? Encouraging reporting and improving reporting"


Συμμετοχή του Υπεύθυνου για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων σε σεμινάριο του FRA με θέμα "How can EU member states combat hate crime effectively? Encouraging reporting and improving reporting"
Ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή κατά των Διακρίσεων κ. Άριστος Τσιάρτας συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΕ (Fundamental Rights Agency - FRA) με θέμα: "How can EU member states combat hate crime effectively? Encouraging reporting and improving reporting".

Το σεμινάριο έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 24 Απριλίου, 2014.