Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Minorities and their Representations in the Cypriot media»


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Minorities and their Representations in the Cypriot media»
Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε σεμινάριο το οποίο διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος C.O.N.T.A.C.T που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με θέμα «Minorities and their Representations in the Cypriot media».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία.