Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"


Διαλέξεις σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"
Στις 19 Μαρτίου και 7 Μαϊου 2014 ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Άριστος Τσιάρτας έδωσε διαλέξεις με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων", σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας, στα πλαίσια Προγράμματος Εκπαίδευσης Ανώτερων Αξιωματικών σε Γνωστικά Αντικείμενα της Νέας Προσέγγισης Αστυνόμευσης.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.