Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις σε μέλη του ΤΑΕ με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"


Διαλέξεις σε μέλη του ΤΑΕ με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"
Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Τσότση, παραχώρησε σειρά διαλέξεων, με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση, σε μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της Αστυνομίας.

Οι διαλέψεις πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, στις 28 Ιανουαρίου 2014 και στις 13 Μαϊου 2015.