Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις σε Υπαστυνόμους και Ανώτερους Υπαστυνόμους με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"


Διαλέξεις σε Υπαστυνόμους και Ανώτερους Υπαστυνόμους με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση"
Η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Τσότση παραχώρησε σειρά διαλέξεων με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση", σε Υπαστυνόμους της Αστυνομίας.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου στις 24 Οκτωβρίου 2013 και 12 Μαρτίου 2015, σε Ανώτερους Υπαστυνόμους και σε Υπαστυνόμους, αντίστοιχα