Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσιάσεις Λειτουργών της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε εκπαιδευτικές ημερίδες που απευθύνονται σε Λειτουργούς Ευημερίας


Παρουσιάσεις Λειτουργών της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων των ΑμεΑ σε εκπαιδευτικές ημερίδες που απευθύνονται σε Λειτουργούς Ευημερίας
Στις 23, 25, 27 Νοεμβρίου και 1, 3, 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου 2015, οι Λειτουργοί της Ανεξάρτητης Αρχής Προώθησης Δικαιωμάτων Αμεα Κατερίνα Χαρίτου και Μαρία Τσότση συμμετείχαν ως εκπαιδεύτριες σε εκπαιδευτικές ημερίδες που διοργάνωσαν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης ΑμεΑ, για θέματα δικαιωμάτων των ΑμεΑ και των θεμελιωδών εννοιών της Σύμβασης.

Οι ημερίδες απευθύνονταν στο προσωπικό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε όλες τις επαρχίες.