Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές»


Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές»
Ο Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου, παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές», στα πλαίσια διήμερου σεμιναρίου για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των διακρίσεων και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018.