Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Εισαγωγικά Εργαστήρια για την Προώθηση του Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων


Εισαγωγικά Εργαστήρια για την Προώθηση του Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων
Στις 25 Οκτωβρίου, 18 Νοεμβρίου και 22 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν «Εισαγωγικά Εργαστήρια για την Προώθηση του Οδηγού Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων», τα οποία συνδιοργανώθηκαν από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικιαωμάτων, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.

Στα εν λόγω εργαστήρια συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, εκ των οποίων ο ένας ήταν μέλος του Πυρήνα Μάθησης του Οργανισμού. Συνολικά συμμετείχαν 30 άτομα ανά εργαστήριο.

Στόχοι του εργαστηρίου ήταν, αφενός, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες το περιεχόμενο του Οδηγού και, αφετέρου, να προβληματιστούν για τους τρόπους προώθησης του Οδηγού στους Οργανισμούς τους.

Περισσότερα για τον "Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων» εδώ.