Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors».


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors».
Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχε σε διήμερη συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης που διοργάνωσαν ο συνήγορος του Πολίτη και το συμβούλιο της Ευρώπης, με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors»

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2019, στην Αθήνα.

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors». Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Ombudsman/NPM meeting on strengthening the independence and increasing the accountability of the FRONTEX pool of monitors».