Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Εργαστήριο στελεχών με τίτλο "Exchange of good practices on how to promote integration and unite European citizens through environmental events and activities"


Εργαστήριο στελεχών με τίτλο "Exchange of good practices on how to promote integration and unite European citizens through environmental events and activities"
Ο Υπεύθυνος για θέματα που αφορούν την Αρχή Κατά των Διακρίσεων, κ. Άριστος Τσιάρτας, χαιρέτησε εργαστήριο στελεχών με τίτλο "Exchange of good practices on how to promote integration and unite European citizens through environmental events and activities", το οποίο διοργανώθηκε από την Μη Κυβερντητική Οργάνωση ΑΚΤΗ, στις 18 Νοεμβρίου 2014, στο Classic Hotel στη Λευκωσία.

Στο εργαστήριο μίλησε, επίσης, η Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Νάσια Διονυσίου, παρουσιάζοντας το θέμα "Successful stories of the Ombudsman Office combating discrimination and promoting inclusion of EU citizens in Cyprus".

Το εργαστήριο διοργανώθηκε με την στήριξη της Αρχής Κατά των Διακρίσεων.

Εργαστήριο στελεχών με τίτλο Εργαστήριο στελεχών με τίτλο Εργαστήριο στελεχών με τίτλο Εργαστήριο στελεχών με τίτλο Εργαστήριο στελεχών με τίτλο Εργαστήριο στελεχών με τίτλο

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat18112014.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat18112014β.pdf