Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Σεμινάριο με θέμα "Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομολογία που επηρεάζουν το κυπριακό περιβαλλοντικό δίκαιο και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη"


Σεμινάριο με θέμα "Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομολογία που επηρεάζουν το κυπριακό περιβαλλοντικό δίκαιο και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη"
Η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε σεμινάριο με θέμα "Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή νομολογία που επηρεάζουν το κυπριακό περιβαλλοντικό δίκαιο και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη", το οποίο διοργανώθηκε από το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Πειρβάλλοντος Terra Cypria.

Το σεμινάριο εντασσόταν στα πλαίσια τριετούς εκστρατείας του Ιδρύματος για ευαισθητοποίηση του κυπριακού κοινού ως προς τη σημασία της βιοποικιλότητας.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2013, στην αίθουσα διαλέξεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Λευκωσία.