Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση από Λειτουργό της Αρχής κατά των Διακρίσεων για τη μετανάστευση και το ρατσισμό στην Αγγλική Σχολή


Παρουσίαση από Λειτουργό της Αρχής κατά των Διακρίσεων για τη μετανάστευση και το ρατσισμό στην Αγγλική Σχολή
Η Λειτουργός της Αρχής κατά των Διακρίσεων Θέκλα Δημητριάδου επισκέφθηκε την Αγγλική Σχολή, στις 8 Φεβρουαρίου 2016, όπου πραγματοποίησε παρουσίαση/ συζήτηση σε μαθητές της 2ας τάξης, με θέμα τις διακρίσεις και το ρατσισμό.

Η παρουσίαση/ συζήτηση έγινε κατόπιν πρόσκλησης του σχολείου, για σκοπούς εμβάθυνσης στο θέμα της μετανάστευσης, το οποίο διδάσκονται οι μαθητές της 2ας τάξης στο μάθημα της Λογοτεχνίας, και στα πλαίσια της συμβολής της Αρχής κατά των Διακρίσεων στην ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και στην προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.