Διοργάνωση εκδηλώσεων - Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2011-2012


Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2011-2012
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, διοργάνωσε Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα “Και 1 θύμα ρατσισμού και ξενοφοβίας είναι πολύ”.


Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, η ανάδειξη της θετικής συμβολής των μεταναστών στην κοινωνία, η προαγωγή της αποδοχής της διαφορετικότητας και η αναχαίτιση στερεότυπων και αρνητικών αντιλήψεων έναντι των προσώπων με διαφορετικό πολιτισμικό, εθνοτικό, γλωσσικό, θρησκευτικό και άλλο υπόβαθρο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχοντας εγκρίνει τη συγκεκριμένη δράση, ενημέρωσε τα σχολεία για την έναρξη και τους όρους του διαγωνισμού, με την κυκλοφορία δύο σχετικών εγκυκλίων.

Για σκοπούς αποτελεσματικότερης προώθησης των στόχων της δράσης προτείναμε όπως οι συμμετοχές στο διαγωνισμό προκύψουν μέσα από ουσιαστική αλληλεπίδραση των μαθητών με παιδιά διαφορετικής εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Στα πλαίσια του ίδιου πνεύματος, ενθαρρύναμε, παράλληλα, τη διεξαγωγή συζητήσεων στα σχολεία με θέμα τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες, τη ξενοφοβία και το ρατσισμό, με συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων που ανάλαβαν την πρωτοβουλία.

Στο διαγωνισμό, ο οποίος διήρκησε μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, είχαν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης (μία συμμετοχή ανά σχολείο). Τα Γυμνάσια διαγωνίστηκαν στην κατηγορία αφίσας, και τα Λύκεια στην κατηγορία βίντεο. Συνολικά παραλήφθηκαν εννέα (9) αφίσες και έντεκα (11) βίντεο, από σχολεία όλων των πόλεων της ελεύθερης Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκστρατείας, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εκπροσώπων των διοργανωτών σε σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνική Σχολή, που επέδειξαν ενδιαφέρον για παρουσίαση του θέματος και διεξαγωγή συζήτησης με τους μαθητές. Οι παρουσιάσεις/ συζητήσεις, οι οποίες προσαρμόζονταν ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και τη σύνθεση του ακροατηρίου, σημείωσαν επιτυχία, αφού κατέδειξαν το ζωντανό ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα και την πολυπλοκότητα των απόψεων που υιοθετούν. Εκ μέρους της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, στις παρουσιάσεις συμμετείχε η Λειτουργός, κ. Θέκλα Δημητριάδου.

Κατόπιν αξιολόγησης των συμμετοχών, από επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των τριών διοργανωτών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αποφασίστηκαν οι νικητές του διαγωνισμού. Οι τρεις νικητές για την κάθε κατηγορία βραβεύτηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου 2012, στο Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Λευκωσίας. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν, επίσης, όλοι οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Η τελετή πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων. Την εκδήλωση χαιρέτησε, εκ μέρους της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Λειτουργός, κ. Θέκλα Δημητριάδου.

Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2011-2012 Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2011-2012 Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2011-2012 Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2011-2012

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση Σχολικός διαγωνισμός 2011-2012.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχολικός Διαγωνισμός 2011-2012 εγκύκλιος 1η.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣχολικός Διαγωνισμός 2011-2012 εγκύκλιος 2η.pdf