Διοργάνωση εκδηλώσεων - Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2007, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα “Community Action Programme to Combat Discrimination»


Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2007, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα “Community Action Programme to Combat Discrimination»
Με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα “Community Action Programme to Combat Discrimination», η Αρχή Κατά των Διακρίσεων και η Αρχή Ισότητας διενήργησαν κατά το 2007 τις ακόλουθες δράσεις:

- Διενέργεια 3 Ερευνών για τις απόψεις και αντιλήψεις της κοινής γνώμης έναντι συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού καθώς και η διενέργεια μίας έρευνας για το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έρευνες αναφορικά με:

α) τις απόψεις και αντιλήψεις των Κυπρίων πολιτών έναντι των Ελληνοποντίων και παράλληλα τις απόψεις των Ελληνοποντίων έναντι των Κυπρίων.
β) τις απόψεις/αντιλήψεις της θρησκευτικής πλειοψηφίας των Χριστιανών Ορθόδοξων Κυπρίων, έναντι των ατόμων με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις που διαμένουν στην Κύπρο
γ) τη στάση των Κυπρίων έναντι στα άτομα με αναπηρίες και στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (π.χ. σε σχέση με πολιτικές/πρακτικές ένταξής τους στον τομέα της εργασίας όπως οι θετικές δράσεις, προσβασιμότητα σε δημόσιους/ιδιωτικούς χώρους, επαγγελματική εκπαίδευση/αποκατάσταση κ.ά
δ) το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (τρόποι εκδήλωσης, συχνότητα, αντιμετώπιση κ.ά).

- Έκδοση Κώδικα καλής πρακτικής για την καταπολέμηση του φαινόμενου της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασία

- Έκδοση δύο ενημερωτικών φυλλαδίων «Μάθε τα δικαιώματά σου», το πρώτο, για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας και, το δεύτερο, για την ισότητα γυναικών και ανδρών στην εργασία.

- Επανέκδοση των ενημερωτικών έντυπων για τις αρμοδιότητες των Αρχών που είχαν εκδοθεί το 2005.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈρευνα για ΑμεΑ 2007.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈρευνα για απόψεις ελληνοποντίων και ελληνοκυπρίων 2007.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈρευνα για διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις 2007.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈρευνα για σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία 2007.pdf