Διοργάνωση εκδηλώσεων - Συγχρηματοδότηση της εκστρατείας One Billion Rising στην Κύπρο


Συγχρηματοδότηση της εκστρατείας One Billion Rising στην Κύπρο
Τον Φεβρουάριο 2013 η Αρχή Ισότητας συγχρηματοδότησε την εκστρατεία "One Billion Rising" για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, που συνδιοργάνωσαν το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, το Creativity Dance Studio, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Mix FM.