Διοργάνωση εκδηλώσεων - Δημοσιογραφική Διάσκεψη για σκοπούς παρουσίασης των Ετήσιων Εκθέσεων για το 2013


Δημοσιογραφική Διάσκεψη για σκοπούς παρουσίασης των Ετήσιων Εκθέσεων για το 2013
Στις 10 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σκοπό την παρουσίαση των Ετήσιων Εκθέσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, της Αρχής Ισότητας και της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων, για το έτος 2013.

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για σκοπούς παρουσίασης των Ετήσιων Εκθέσεων για το 2013 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για σκοπούς παρουσίασης των Ετήσιων Εκθέσεων για το 2013 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για σκοπούς παρουσίασης των Ετήσιων Εκθέσεων για το 2013 Δημοσιογραφική Διάσκεψη για σκοπούς παρουσίασης των Ετήσιων Εκθέσεων για το 2013

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΧαιρετισμός Επιτρόπου Δημ Διάσκεψη για Ετήσια 2013 10.11.2014.pdf