Διοργάνωση εκδηλώσεων - Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2013-2014


Δράση κατά του Ρατσισμού στα σχολεία 2013-2014
Σε συνέχεια της Δράσης κατά του Ρατσισμού στα σχολεία κατά τα προηγούμενα έτη, παργματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2013 συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με σκοπό τη συζήτηση και την αναζήτηση νέων τρόπων συνεργασίας για ανάληψη κοινής δράσης στα σχολεία όσον αφορά στα ρατσιστικά περιστατικά, και ειδικότερα:
- την πρόληψη,
- την καταγραφή / αξιολόγηση,
- και τη διαχείριση / αντιμετώπιση τους.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμμετείχαν η Συντονίστρια και Μέλος του Παρατηρητηρίου για τη Βία στα Σχολεία, ο Προϊστάμενος της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Άριστος Τσιάρτας, Λειτουργός της Αρχής Κατά των Διακρίσεων και η Υπεύθυνη Ενημέρωσης της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Στόχος της συνάντησης ήταν, μέσα στα πλαίσια της εμπλοκής των δύο Οργανισμών στο Δίκτυο Συνεργατών του Παρατηρητηρίου για τη Βία στα Σχολεία, συζήτηση και η αναζήτηση τρόπων συνεργασίας για ανάληψη κοινής δράσης όσον αφορά, αφενός, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για τη μετανάστευση, τους πρόσφυγες, τις διακρίσεις και το ρατσισμό, και αφετέρου, στην καταγραφή / αξιολόγηση / διαχείριση των ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

- H συμμετοχή της Αρχής Κατά των Διακρίσεων στο "Δίκτυο ενάντια στη Βία στο σχολείο" το οποίο συντονίζει το Παρατηρητήριο για τη Βία στα σχολεία του Υπουργείου.

- Η διενέργεια παρουσιάσεων/ συζητήσεων των δύο Οργανισμών στα σχολεία, με στόχο την ενημέρωση για θέματα που αφορούν στους μετανάστες και τους πρόσφυγες και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα διακρίσεων και ρατσισμού. Οι παρουσιάσεις/ συζητήσεις έγιναν σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών (14 στο σύνολο), σε τέσσερεις επαρχίες (Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Αμμόχωστο). Σε μία περίπτωση, η παρουσίαση/ συζήτηση έγινε, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, σε μέλη του Συνδέσμου Γονέων και σε εκπαιδευτικούς του σχολείου. Στις παρουσιάσεις συμμετείχαν οι Λειτουργοί της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, κ. Νιόβη Γεωργιάδη και κ. Θέκλα Δημητριάδου.

- Η ετοιμασία "Κώδικα Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού", στον οποίο διατυπώνονται οι αξίες και οι δεσμεύσεις των σχολικών κοινοτήτων έναντι των μελών τους, για προστασία από κάθε μορφής ρατσιστική συμπεριφορά και διακριτική μεταχείριση και για προαγωγή της ισότητας και της διαπολιτισμικότητας. Επίσης, η ετοιμασία "Οδηγού καταγραφής και αντιμετώπισης ρατσιστικών περιστατικών στα σχολεία", στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στάδια, από την καταγραφή ενός περιστατικού και την αναφορά του στο Υπουργείο, μέχρι την ετοιμασία σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων από το Παρατηρητήριο, με βάσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία για τα ρατσιστικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα παγκύπρια σε μια σχολική χρονιά.

Με τη συμβολή της Αρχής Κατά των Διακρίσεων, ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο τα δύο εγχειρίδια, τα οποία αποτελούν την αντιρατσιστική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η πολιτική παρουσιάστηκε από το Υπουργείο σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2014.

Περισσότερα για Κώδικα και Οδηγό εδώ.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤρίπτυχο για Δίκτυο ενάντια στη βία.pdf