Διοργάνωση εκδηλώσεων - Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων


Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων
με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων

Στις 11 Μαρτίου 2016 διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοικήσεως ενημερωτική ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων με θέμα «Ο ρόλος των δημόσιων αρχών στην εφαρμογή της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και για την προστασία των θυμάτων της».

Στην ημερίδα παρευρέθηκε η κ. Μύρια Βασιλειάδου, Συντονίστρια της Ε.Ε. για καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων, η οποία ανέπτυξε το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, με έμφαση στα θέματα αναγνώρισης και παραπομπής θυμάτων αυτών.

Εκ μέρους του Γραφείου, ο κ. Άριστος Τσιάρτας, Πρώτος Λειτουργός και Προϊστάμενος του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μίλησε για τους προβληματισμούς και τις προκλήσεις που ανέκυψαν μέσα από την εμπειρία του Γραφείου σε σχέση με το θέμα της εμπορίας προσώπων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ημερίδα, στην οποία έλαβαν μέρος διευθυντικά στελέχη από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που έρχονται σε άμεση επαφή με δυνητικά θύματα trafficking, κατέληξε με συζήτηση για τα πρακτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν από το κράτος/ τις υπηρεσίες για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική στήριξη των θυμάτων και των δυνητικών θυμάτων εμπορίας προσώπων.

Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων 
με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων 
με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων 
με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων 
με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων 
με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων 
με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων Ενημερωτική Ημερίδα σε διευθυντικά στελέχη δημόσιων φορέων 
με θέμα το ρόλο των δημόσιων αρχών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων

Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρόγραμμα Ημερίδας για Εμπορία (2) (3).docx