Διοργάνωση εκδηλώσεων - Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2010, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό Πρόγραμμα Progress


Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2010, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό Πρόγραμμα Progress
Η Αρχή Κατά των Διακρίσεων και η Αρχή Ισότητας εξασφάλισαν χρηματοδότηση - μέσω του κοινοτικού Προγράμματος «PROGRESS» - από τη ‘’Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και ΄Ισων Ευκαιριών’’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διοργάνωση, κατά τη διάρκεια του έτους 2010, εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Στα πλαίσια αυτά έγιναν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

- Εκστρατεία στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ), με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στην Κύπρο για θέματα διακρίσεων. Η εκστρατεία περιλάμβανε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα μηνύματα, τα οποία παρουσιάστηκαν στα ΜΜΕ κατά τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2010. Τα μηνύματα προώθησαν το σεβασμό στη διαφορετικότητα, καταδεικνύοντας ότι o έρωτας, ο θάνατος, η χαρά, ο πόνος, η αγάπη, ο χρόνος, δεν κάνουν διακρίσεις, αφού επιδρούν ανεξαιρέτως σε όλους τους ανθρώπους, και καταλήγοντας στο δυνατό κεντρικό μήνυμα: «Εσύ ποιος είσαι για να κάνεις διακρίσεις;».

- Έκδοση Κατευθυντήριων Αρχών των ΜΜΕ κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων.

- Έκδοση Κώδικα καλής πρακτικής για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην εργασία και την απασχόληση.

- Έκδοση ενημερωτικού έντυπου/τρίπτυχου με πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της Αρχής Ισότητας.

- Έκδοση ενημερωτικού έντυπου/τρίπτυχου με πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της Αρχής Κατά των Διακρίσεων.

- Παροχή χορηγίας σε θεατρική ομάδα για να ανεβάσει μία θεατρική παράσταση με θέμα σχετικό με τις διακρίσεις. Συνολικά έγιναν 6 παραστάσεις κατά το Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2010.

- Χρηματοδότηση του «Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου» (ΕΚΙΦ) για τη διενέργεια και παρουσίαση έρευνας με θέμα: "Διάγνωση των αναγκών σε επιμόρφωση και επαγγελματικής κατάρτιση των γυναικών μεταναστών στην Κύπρο". Η παρουσίαση της έρευνας έγινε την 1η Ιουνίου 2010.

- Κατασκευή ιστοσελίδας που παρέχει πληροφορίες ειδικά για την Αρχή Κατά των Διακρίσεων και την Αρχή Ισότητας.

- Διοργάνωση Ημερίδας για θέματα που αφορούν τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Η Ημερίδα έγινε στις 11 Οκτωβρίου 2010 και είχε δύο Μέρη. Στο πρώτο μέρος, διεξήχθη Συνέδριο για τα δικαιώματα και την προστασία των Μειονοτήτων με ομιλητές από την Κύπρο και το εξωτερικό, και, στο δεύτερο, καλλιτεχνική/πολιτιστική εκδήλωση από οργανωμένα σύνολα των Θρησκευτικών Ομάδων.

- Χρηματοδότηση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) για τη διοργάνωση στις 21 Ιουνίου 2010 Σεμιναρίου με θέμα: «Η Ενσωμάτωση του Φύλου στις Μεταναστευτικές Πολιτικές και Πρακτικές».

- Διοργάνωση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας ΙΝΕΚ – ΠΕΟ, σεμιναρίου κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών στη νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Το σεμινάριο έγινε στην Αίθουσα Διαλέξεων της ΠΕΟ στις 29 Σεπτεμβρίου, 2010.

- Χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Εργασίας ΙΝΕΚ – ΠΕΟ για να:
α) αναβαθμίσει την ιστοσελίδα του www.stop-discrimination.org.cy , και
β) να διενεργήσει έρευνα αναφορικά με την έκταση και τις μορφές των διακρίσεων που επιφυλάσσονται, στο χώρο εργασίας, σε μετανάστες και τουρκοκύπριους εργάτες.

Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2010, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό Πρόγραμμα Progress Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2010, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό Πρόγραμμα Progress Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2010, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό Πρόγραμμα Progress

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΈρευνα σχετικά με την ομοφυλοφιλία 2010.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου mp3general 29''.mp3
Κατεβάστε το αρχείο τύπου mp3voices age-race-nat radio 34''.mp3