Διοργάνωση εκδηλώσεων - 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη


2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη
Στις 20 Μαρτίου 2017, διοργανώθηκε από το Γραφείο μας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και με τη στήριξη της ACCEPT ΛΟΑΤ Κύπρου, το «2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη 2ο Παγκύπριο Μαθητικό Φόρουμ για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη