Διοργάνωση εκδηλώσεων - Ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ανεξάρτητες Αρχές και Αρμοδιότητές τους»


Ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ανεξάρτητες Αρχές και Αρμοδιότητές τους»
Τα Γραφεία Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και Χρηματοοικονομικού Επιτρόπους διοργάνωσαν, στις 18 Ιανουαρίου 2017, ανοικτή συζήτηση με θέμα "Ανεξάρτητες Αρχές και Αρμοδιότητές τους».

Σκοπός της συζήτησης ήταν η γνωριμία με τις αρμοδιότητες και το ρόλο των Επιτρόπων.

Ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ανεξάρτητες Αρχές και Αρμοδιότητές τους» Ανοικτή συζήτηση με θέμα «Ανεξάρτητες Αρχές και Αρμοδιότητές τους»