Διοργάνωση εκδηλώσεων - Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του Προγράμματος "Action Against Discrimination: Capacity Building and Awareness Raising Campaign"


Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του Προγράμματος "Action Against Discrimination: Capacity Building and Awareness Raising Campaign"
Η Αρχή Κατά των Διακρίσεων ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) για συνεργασία για τη διενέργεια δράσεων για καταπολέμηση των διακρίσεων, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεργάτες στη δράση ήταν, επίσης, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοικήσης (ΚΑΔΔ) και η Κίνηση για Ισότητα Στήριξη Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ).

Ο τίτλος του Προγράμματος των δράσεων είναι "Action Against Discrimination: Capacity Building and Awareness Raising Campaign".

Για σκοπούς παρουσίασης του Προγράμματος διοργανώθηκε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, στις 17 Οκτωβρίου 2014, στο σπίτι της Ευρώπης, κατά την οποία η Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Ελίζα Σαββίδου απηύθυνε χαιρετισμό.

Ανάμεσα στις δράσεις του Προγράμματος περιλήφθηκε η διοργάνωση Εθνικής Διάσκεψης με τίτλο "Ενσωμάτωση της Διάστασης της Μη-Διάκρισης και Διαχείριση της Διαφορετικότητας: Από τη Θεωρία στην Πράξη", η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015. Περισσότερα για την Εθνική Διάσκεψη εδώ.

Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του Προγράμματος Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του Προγράμματος Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση του Προγράμματος