Διοργάνωση εκδηλώσεων - Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2005, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα “Community Action Programme to Combat Discrimination»


Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης της Κοινής Γνώμης για Θέματα Διακρίσεων κατά το 2005, με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα “Community Action Programme to Combat Discrimination»
Με χρηματοδότηση από το κοινοτικό πρόγραμμα “Community Action Programme to Combat Discrimination», η Αρχή Κατά των Διακρίσεων και η Αρχή Ισότητας διενήργησαν κατά το 2005 τις ακόλουθες δράσεις:

- Καταχώρηση έντυπων μηνυμάτων κατά των διακρίσεων σε εφημερίδες.

- Ανακοινώσεις μηνυμάτων κατά των διακρίσεων στο ραδιόφωνο.

- Διοργάνωση 4 Συνεδρίων για ενημέρωση του κοινού για την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων και τις αρμοδιότητες της Αρχής Κατά των Διακρίσεων και της Αρχής Ισότητας.

- Διοργάνωση 2 εκπαιδευτικών Σεμιναρίων (TrainingofTrainers)

- Συν-διοργάνωση με την Μη Κυβερντητική Οργάνωση ΚΙΣΑ του πολυπολιτισμικού Φεστιβάλ κατά του Ρατσισμού Rainbow.

- Έκδοση ενημερωτικών έντυπων για τις αρμοδιότητες των Αρχών σε 12,000 αντίτυπα (5.000 στα Ελληνικά, 5.000 στα Αγγλικά, και 2.000 στα Τουρκικά).