Διοργάνωση εκδηλώσεων - Ενημερωτικές συναντήσεις με λειτουργούς ΜΜΕ για θέματα προσφύγων και μεταναστών


Ενημερωτικές συναντήσεις με λειτουργούς ΜΜΕ για θέματα προσφύγων και μεταναστών
Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Αντιπροσωπεία στην Κύπρο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, συνδιοργανώνουν σειρά ενημερωτικών συναντήσεων με λειτουργούς ΜΜΕ με στόχο τη συζήτηση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος.

Ανάμεσα σε άλλα, από τους εκπροσώπους των φορέων γίνεται ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο προστασίας των προσφύγων, όπως προβλέπει το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό δίκαιο, αποσαφηνίζονται οι όροι "πρόσφυγας", "μετανάστης", "παράτυπος μετανάστες", γίνεται ενημέρωση για την κατάσταση των προσφύγων και των αιτητών ασύλου στην Κύπρο και παρουσιάζονται συνοπτικά οι κατευθυντήριες γραμμές του κώδικα δεοντολογίας με τίτλο «Χειρισμός θεμάτων αναφορικά με τους μετανάστες, αιτητές ασύλου, πρόσφυγες και θύματα εμπορίας».

Οι ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στους χώρους εργασίας των δημοσιογράφων, έχουν αρχίσει στις 21 Απριλίου 2016 και θα συνεχιστούν μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Ενημερωτικές συναντήσεις με λειτουργούς ΜΜΕ για θέματα προσφύγων και μεταναστών Ενημερωτικές συναντήσεις με λειτουργούς ΜΜΕ για θέματα προσφύγων και μεταναστών