Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση του θεσμού σε νεοπροσληφθέντα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ


Παρουσίαση του θεσμού σε νεοπροσληφθέντα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 έγινε παρουσίαση από τη Λειτουργό του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Μελίνα Τριγγίδου σε νεοπροσληφθέντα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ αναφορικά με το θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως και τις διακρίσεις. Η παρουσίαση έγινε στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης.