Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκπαίδευση σε σχέση με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης


Συμμετοχή Λειτουργού της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκπαίδευση σε σχέση με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
Στις 14 Οκτωβρίου 2015 η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νάσια Διονυσίου παρακολούθησε ολοήμερη εκπαίδευση σε σχέση με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.