Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου


Διαλέξεις σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παραχώρησαν διαλέξεις σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατόπιν πρόσκλησης Καθηγητή του Τμήματος, αναφορικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στις 6 Μαρτίου 2014 και στις 15 και 18 Σεπτεμβρίου 2014, από τις Λειτουργούς κ. Ζηναϊδα Ονουφρίου και κ. Νάσια Διονυσίου, αντίστοιχα.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat18092014.pdf