Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα «Γλωσσικός σεξισμός στα διοικητικά έγγραφα της κυπριακής δημόσιας διοίκησης»


Ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα «Γλωσσικός σεξισμός στα διοικητικά έγγραφα της κυπριακής δημόσιας διοίκησης»
Η Λειτουργός Α' Γεωργία Σταυρινίδου και η Λειτουργος Νιόβη Γεωργιάδη του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συμμετείχαν σε Ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα «Γλωσσικός σεξισμός στα διοικητικά έγγραφα της κυπριακής δημόσιας διοίκησης», το οποίο διοργανώθηκε, στις 10 Μαίου 2016, από το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα «Γλωσσικός σεξισμός στα διοικητικά έγγραφα της κυπριακής δημόσιας διοίκησης» Ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα «Γλωσσικός σεξισμός στα διοικητικά έγγραφα της κυπριακής δημόσιας διοίκησης»