Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Ειδικό Έντυπο: COVID-19 και Ανθρώπινα Δικαιώματα


Ειδικό Έντυπο: COVID-19 και Ανθρώπινα Δικαιώματα


Από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, προβήκαμε σε σειρά παρεμβάσεων με την υποβολή συγκεκριμένων εισηγήσεων για την απάμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που παρατηρούνται κυρίως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού τόσο ως Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI), ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (EQUALITY BODY) ως Μηχανισμός Παρακολούθησης Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για ΑμεΑ αλλά και ως Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων (NPM).

Ενόψει της επετείου της ημέρας υιοθέτησης της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι εν λόγω παρεμβάσεις μας ενοποιήθηκαν σε μια ειδική έκδοση ώστε να αποτελέσουν ένα εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων και αφορούν άτομα που βρίσκονται σε περιορισμό σε κέντρα φιλοξενίας, στέγες ηλικιωμένων, παιδιά, σχολεία, άτομα με αναπηρία και το δικαίωμα τους στην πληροφόρηση, άδεια εισόδου σε ζευγάρια #love is not tourism.

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatCOVID19 AND HUMAN RIGHTS.pdf