Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσιάσεις σε Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία για τις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων


Παρουσιάσεις σε Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία για τις αρμοδιότητες του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στο Πρόγραμμα Βασικής Κατάρτισης που παρέχει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στους Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία, παρουσιάζοντας το θεσμό του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής ο Πρώτος Λειτουργός του Γραφείου, κ. Άριστος Τσιάρτας, οι Ανώτεροι Λειτουργοί κ. Γιώργος Κρασσάς και κ. Μαρία Χριστοφόρου, οι Λειτουργοί Α' κ. Κώστας Ιωάννου, κ. Γιώργος Κακότας και κ. Γεωργία Σταυρινίδου, και οι Λειτουργοί κ. Μαρία Τσότση, κ. Κατερίνα Χαρίτου, κ. Δέσποινα Μέρτακκα, κ. Νάσια Διονυσίου, κ. Ζηναϊδα Ονουφρίου και κ. Κάλια Καμπανελλά.