Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Παρουσίαση από αντικαταστάτη του Αναπληρωτή Επιτρόπου της Φινλανδίας του θεσμού και της λειτουργίας του Γραφείου του Κοινοβουλευτικού Επιτρόπου της Φινλανδίας


Παρουσίαση από αντικαταστάτη του Αναπληρωτή Επιτρόπου της Φινλανδίας του θεσμού και της λειτουργίας του Γραφείου του Κοινοβουλευτικού Επιτρόπου της Φινλανδίας
Την 1η Φεβρουαρίου 2016, ο κ. Pasi Pölönen, αντικαταστάτης του Αναπληρωτή Επιτρόπου της Φινλανδίας (Substitute for the Deputy Ombudsman of Finland) παρουσίασε στο προσωπικό του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το θεσμό του Επιτρόπου στη Φινλανδία (Parliamentary Ombudsman of Finland - http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/english/index.htx).

O κ. Pölönen αναφέρθηκε αναλυτικά στο εύρος των εργασιών του θεσμού, στον τρόπο διερεύνησης των παραπόνων, στις προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στη δομή του Γραφείου, καθώς και σε καλές πρακτικές που ακολούθησαν κατά την πάροδο των τελευταίων χρόνων. Επίσης, ο Φινλανδός εκπρόσωπος παρουσίασε τους στόχους της τρέχουσας χρονιάς και τις μελλοντικές τους προσδοκίες. Σε ένα ευρύτερο κλίμα συνεργασίας των δύο θεσμών, η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα.

Παρουσίαση από αντικαταστάτη του Αναπληρωτή Επιτρόπου της Φινλανδίας του θεσμού και της λειτουργίας του Γραφείου του Κοινοβουλευτικού Επιτρόπου της Φινλανδίας Παρουσίαση από αντικαταστάτη του Αναπληρωτή Επιτρόπου της Φινλανδίας του θεσμού και της λειτουργίας του Γραφείου του Κοινοβουλευτικού Επιτρόπου της Φινλανδίας