Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσιάσεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια


Παρουσιάσεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια
Από τις 16 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2015 η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κάλια Καμπανελλά, παρουσίασε δίωρη διάλεξη με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" στο πλαίσιο επαναληπτικού προγράμματος εκπαίδευσης Ειδικών Αστυνομικών που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat16032015.pdf