Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις σε Υπεύθυνους Αστυνομικών Σταθμών με θέμα "Χειρισμός Κρατουμένων και Ανθρώπινα Δικαιώματα"


Διαλέξεις σε Υπεύθυνους Αστυνομικών Σταθμών με θέμα "Χειρισμός Κρατουμένων και Ανθρώπινα Δικαιώματα"
Η Λειτουργός της Ανεξάρτητης Αρχής Πρόληψης των Βασανιστηρίων κ. Κάλια Καμπανελλά παρουσίασε τρίωρες διαλέξεις σε Υπεύθυνους Αστυνομικών Σταθμών, παγκύπρια, με θέμα "Χειρισμός Κρατουμένων και Ανθρώπινα Δικαιώματα", στα πλαίσια μονοήμερων σεμιναρίων εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία, στις 28 και 29 Μαϊου 2015, με αφορμή την Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου και τις παρατηρήσεις της.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat28052015.pdf