Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσιάσεις με θέμα "Αρχές και αξίες που διέπουν το χειρισμό κρατουμένων" και "Εθνική Νομοθεσία και Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια


Παρουσιάσεις με θέμα "Αρχές και αξίες που διέπουν το χειρισμό κρατουμένων" και "Εθνική Νομοθεσία και Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Κάλια Καμπανελλά, παρουσίασε σειρά διαλέξεων με θέμα "Αρχές και αξίες που διέπουν το χειρισμό κρατουμένων" και "Εθνική Νομοθεσία και Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" στο πλαίσιο επαναληπτικού προγράμματος εκπαίδευσης Ειδικών Αστυνομικών, που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια.

Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, εωσότου καλυφθούν στο σύνολο τους οι Αστυφύλακες, από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2013, από την 1η μέχρι τις 4 Ιουλίου 2013, στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 και από τις 21 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου 2014.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat21102014.pdf