Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Σεμινάριο για Λειτουργούς Κρατικών Υπηρεσιών σε θέματα υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών


Σεμινάριο για Λειτουργούς Κρατικών Υπηρεσιών σε θέματα υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών
Οι Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Πανίκος Γιωργαλλής και Έλενα Καρεκλά συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των εθελούσιων επιστροφών των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο απευθυνόταν σε λειτουργούς κρατικών υπηρεσιών.

Το σεμινάριο αποτελούσε μέρος της Δράσης "Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών", η οποία συγκχρηματοδοτετίαι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και την Κύπριακή Δημοκραίοσα, την υλοποίηση της οποίας ανέλαβαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο CARDET.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαίου 2015, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat4052015.pdf