Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα ισότητας φύλου και γενικότερα θέματα μη διάκρισης στην εργασία σε προσωπικό του Τμήματος Εργασίας


Επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα ισότητας φύλου και γενικότερα θέματα μη διάκρισης στην εργασία σε προσωπικό του Τμήματος Εργασίας
Κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2013 η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε με υποβολή σχετικής παρουσίασης σε επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα ισότητας φύλου και γενικότερα θέματα μη διάκρισης στην εργασία που διοργάνωσε το Τμήμα Εργασίας στο προσωπικό του Τμήματος και στους Επιθεωρητές Ισότητας σε όλες τις επαρχίες.