Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο με θέμα "Εθελούσιες επιστροφές: Διαδικασίες και Πρακτικές Εφαρμογές"


Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο με θέμα "Εθελούσιες επιστροφές: Διαδικασίες και Πρακτικές Εφαρμογές"
Ο Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Πανίκος Γιωργαλλής συμμετείχε σε σεμινάριο με θέμα "Εθελούσιες επιστροφές: Διαδικασίες και Πρακτικές Εφαρμογές", το οποίο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο CARDET, στα πλαίσια της χρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε. δράσης "Εγκαθίδρυση ενός πολύπλευρου δικτύου μεταξύ διαφόρων χωρών για θέματα επιστροφών".

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη στις 4 και 5 Ιουνίου 2014.