Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας


Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας
Στις 1 και 2 Ιουλίου 2015, η Λειτουργός της Αρχής Ισότητας κ. Νιόβη Γεωργιάδη, συμμετείχε σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet)  με θέμα "Work-Life Balance and Pregnancy and Parenthood related Discrimination", που έγινε στο Ταλίν της Εσθονίας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σε σχέση με το θέμα, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, η ενημέρωση για την υφιστάμενη νομοθετική κατάσταση και του πλαισίου που αφορά το θέμα, όπως επίσης και η συζήτηση για τη στρατηγική και πώς αυτή θα προχωρήσει και θα εξελιχθεί.

Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας Συμμετοχή Λειτουργού της Αρχής Ισότητας σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρχών Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας