Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διαλέξεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" σε Ειδικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια


Διαλέξεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" σε Ειδικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια
Λειτουργοί της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχαν ως εκπαιδευτές σε Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ειδικών Αστυνομικών που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου στις 26, 27 και 29 Οκτωβρίου και στις 5 Νοεμβρίου 2015. Το θέμα της δίωρης διάλεξης που δόθηκε από τους Λειτουργούς ήταν "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα".

Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν οι Λειτουργοί Μαρία Τσότση, Μελίνα Τριγγίδου, Θέκλα Δημητριάδου και ο Λειτουργός Α' Γιώργος Κακότας.