Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Διάλεξη σε μέλη της Αστυνομίας που εκτελούν καθήκοντα πεζής περιπολίας με θέμα "Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"


Διάλεξη σε μέλη της Αστυνομίας που εκτελούν καθήκοντα πεζής περιπολίας με θέμα "Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"
Η Λειτουργός της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μελίνα Τριγγίδου έδωσε διάλεξη σε μέλη της Αστυνομίας που εκτελούν καθήκοντα πεζής περιπολίας με θέμα «Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, στην Αστυνομική Ακαδημία.