Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Παρουσίαση με θέμα τη διοικητική δεοντολογία σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου


Παρουσίαση με θέμα τη διοικητική δεοντολογία σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Στις 10 Μαρτίου 2016 η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως Νάσια Διονυσίου πραγματοποίησε παρουσίαση με θέμα "Διοικητική δεοντολογία" σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια μαθήματος Διοικητικής Δικονομίας, κατόπιν πρόσκλησης του Λέκτορα Δημοσίου Δικαίου κ. Κώστα Παρασκευά.