Συμμετοχή σε Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις - Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ισότητας σε εκπαίδευση με θέμα "Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Μηχανισμών Επιθεώρησης της Νομοθεσίας για την Ισότητα στην Απασχόληση και τις Αμοιβές - Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης Επιθεωρητών"


Συμμετοχή Λειτουργών της Αρχής Ισότητας σε εκπαίδευση με θέμα "Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Μηχανισμών Επιθεώρησης
της Νομοθεσίας για την Ισότητα στην Απασχόληση και τις Αμοιβές - Παροχή
Υπηρεσιών Κατάρτισης Επιθεωρητών"

Κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2013 οι Λειτουργοί της Αρχής Ισόητας Δέσποινα Μέρτακκα
και Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχαν σε πρακτική εκπαίδευση που διοργάνωσε το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου "Δράσεις για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών" με θέμα "Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Μηχανισμών Επιθεώρησης
της Νομοθεσίας για την Ισότητα στην Απασχόληση και τις Αμοιβές - Παροχή Υπηρεσιών Κατάρτισης Επιθεωρητών".